Ana Konular

Kurslar

Face Lifting
VNG, VHIT, VEMP, Postürografi
PRICK Testi
Baş Boyun Radyolojisi
Siyaloendoskopi
İntratimpanik uygulamalar

Ana Konular

Rinoloji

BOS Rinoresi
Septal perforasyon
Sinüzit ve FESS
Endoskopik DSR

Otoloji - Nörotoloji

Endoskopik Kulak Cerrahisi
Effüzyonlu Otitis Media ve Östaki Balon Dilatasyonu Mastoidektomi Vertigo Otoskleroz - Stapes cerrahisi İşitme Rehabilitasyonunda İmplantlar

Baş Boyu Cerrahisi ve Laringoloji

OSAS Tedavisi

Parotis Cerrahisinde Fasyal Sinire Yaklaşım Parsiyel Larenjektomiler Pediatrik Havayolu Robotik Endolarengeal Girişimler Tonsil ve Adenoid Cerrahisinde Teknoloji Kullanımı Parafarengeal Bölgeye Yaklaşım Tiroid Cerrahisi İntratorasik Uzanım Gösteren Tiroid Olguları

Estetik Girişimler

Rinoplasti
Otoplasti
Bişektomi
Lip Lift
Yüze Estetik Uygulamalar, Yüz Gençleştirme